Kabel grøft Storehogen for Sognekraft

Prosjekt Storhogen (1174moh)

Oppdrag for Sognekraft AS.

650M kabelgrøft i trekkerøyr, rett på fjell.

Tildels utfordrande terreng og vêr.

© 2015 Pettersen Anlegg AS