OPI kanal Sogndal Omsorgssenter

OPI-Kanal Sogndal Omsorg og Sjukeheim, for Sognekraft as

150m lang og 3etasjer

© 2015 Pettersen Anlegg AS