Huksdalen skogsbilveg samt opprydding etter Dagmar

Prosjekt Huksdalen

Oppdrag for Huksdalen skogsbilveglag.

Her vart det leigd inn ekstra lastebilar for å få grusa den 2km lange vegen.